Піщанська районна рада
Піщанський район, Вінницька область

Звіт голови районної ради Чвалюка Д.Т. за звітний період з грудня 2016 року по грудень 2017 року.

Переглядів: 1222

       На підставі вимог частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  я, як голова районної ради звітую перед вами про діяльність з грудня 2016 року по грудень 2017 року

         Громада має невід’ємне право заслуховувати публічні звіти органів і посадових осіб про їхню діяльність та давати їм оцінку, а законодавчі норми зобов’язують представників місцевої влади бути підзвітними і підконтрольними територіальній громаді.

         На сьогодні районна рада представляє інтереси 1 об’єднаної, 2- селищних, 11 – сільських територіальних громад.

         У звітному періоді депутатський корпус районної ради разом із районною державною адміністрацією у своїй діяльності керувались основним критерієм – спрямування зусиль на розвиток району та підвищення рівня життя його жителів.

                   Робота районної ради проводилась відповідно до Конституції, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту, рішень та плану роботи районної ради, інших діючих нормативних актів, які визначають повноваження органів місцевого самоврядування.

         Організовуючи роботу ради, я завжди прагнув діяти так, щоб рада повніше і ефективніше виконувала свої повноваження, діяла послідовно,компетентно, чітко розуміючи свої права і обов’язки, відповідально приймала правові рішення.

         У звітному періоді районна рада працювала в непростих умовах економічного розвитку, але  в районі забезпечувалась політична та соціальна стабільність.

         Районна рада спільно з районною державною адміністрацією та місцевими радами задля підвищення добробуту  жителів району забезпечувала реалізацію ухвалених рішень щодо розвитку територіальних громад. Хочу відмітити, що спільне майбутнє і майбутнє нашого краю також залежить від особистого вкладу кожного з нас. Саме сьогодні, в період реформ в нашій країні вагомо і авторитетно має звучати слово кожного депутата чи посадової особи місцевого самоврядування.

         Основною формою та результатом діяльності районної ради є  пленарні засідання, які скликались відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердженого Регламенту та Плану роботи.

         У звітному періоді відбулось  13 пленарних засідань сесій районної ради, на яких ухвалено 245 рішень.

         Скликання сесій районної ради проводилось згідно розпоряджень голови, які доводились до відома депутатів  і населення через районну газету «Піщанські вісті» та вебсайт районної ради.

         На вимогу Закону України «Про доступ до публічної інформації» створено можливість завчасно ознайомитись з порядком денним та проектами рішень,  довідковими матеріалами на сайті районної ради, який створили в квітні 2016 року безпосередньо в районній раді, внести свої пропозиції, належно підготуватися до пленарного засідання.

         Головними у діяльності ради у звітному періоді були питання соціально – економічного розвитку району, формування і виконання районного бюджету, раціонального використання бюджетних коштів, медичного обслуговування населення в умовах проведення реформування  в галузі охорони здоров’я , забезпечення на належному рівні діяльності комунальних закладів та установ, підвищення ефективності використання майна спільної власності  та інші. Відповідно до Регламенту районної ради сесійні питання попередньо розглядаються у постійних комісіях.

         За структурою ухвалених рішень 11 стосуються соціально-економічного розвитку,  27 формування, затвердження, виконання районного бюджету, внесення змін до нього, 34 рішення регулюють питання використання об’єктів спільної власності територіальних громад району, 8- питань промислової політики.

         Прийнято ряд рішень соціально-гуманітарного характеру, зокрема: з питань освіти, молодіжної політики - 11, культури і спорту- 18, охорони здоров’я і соціального захисту населення - 21, використання земельних ресурсів та довкілля- 107.

         Забезпечено систематичний контроль за станом виконання ухвалених радою рішень.  Зокрема, сьогодні на контролі постійних комісій знаходиться 157 рішень, в тому числі 59 діючих програм, 16 із них було затверджено рішенням районної ради протягом 7 скликання. Прийняті районні програми спрямовані на покращення стану  та вирішення проблем в різних галузях.       В 2017 році заслухано інформації про хід виконання 6 довгострокових програм, зокрема щодо програм «Питна вода», «Молодь Піщанського району», розвитку культури, краєзнавства, пасажирських перевезень, оздоровлення і відпочинку дітей.

         Протягом звітного періоду було прийнято 16 рішень районної ради щодо внесення змін до прийнятих районних програм. Це свідчить про те, що розробники програм, постійні комісії районної ради не вникають детально у економічні розрахунки, не аналізують кінцевих результатів виконання програм.

         На мою думку районні програми потрібно приймати комплексно, по напрямках роботи, а не розробляти програму на кожну цифру.

         Слід зазначити, що за звітній період знято з контролю 6 районних програм. На жаль, згідно проведеного аналізу, слід констатувати, що більшість їх не довиконано, не досягнуто запланованої мети і знято з контролю в зв’язку із закінченням терміну дії. Це свідчить про те, що нам необхідно вдосконалювати механізм контролю за виконання прийнятих рішень, зробити його більш дієвим. В цьому постійним комісіям районної ради слід бути активнішими та принциповішими до розробників програм.

         З метою попереднього розгляду  питань, що виносяться на розгляд сесії у складі ради діє консультативно – погоджувальний орган – Президія. Робота президії, як дорадчого органу Ради у складі 11 осіб, здійснювалася відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту і Положення про Президію районної Ради. За звітний період проведено 11 засідань, на яких попередньо розглядались проекти рішень, узгоджувались порядки денні сесій, що виносились на пленарні засідання. Президія, як дорадчий орган, детально опрацьовувала зауваження, пропозиції, доповнення, висловлені у ході обговорення проектів рішень до розгляду на пленарних засіданнях

         Керуючись принципами діяльності колективного дорадчого органу, Президія вносила  в суть поданих проектів рішень, зауваження пропонувала свої висновки на розгляд сесії.

         Для об’єктивного вирішення питань діяльності ради,фахового оприлюднення і прийняття рішень в районній раді утворені 6 постійних комісій, які діють відповідно до затвердженого радою Положення і є основною ланкою у системі підготовки проектів рішень ради.

      За період із листопада минулого року по даний час постійні комісії провели 38  засідань. У роботі комісій брали участь  начальники відповідних управлінь, відділів і служб райдержадміністрації. Розглянуто 251 питання, з яких 245 внесено на розгляд сесій.

       Постійною комісією з питань законності, розвитку демократії, регламенту та депутатської діяльності (голова комісії ? Мазурик В.В.) проведено 5 засідань, розглянуто 13 питань. На контролі комісії перебуває 7 програм.

         Активно протягом 2017 року працювала постійна комісія з питань соціально-економічного  розвитку, бюджету та  комунальної власності. (голова комісії ? Мазур В.С.)

         Протягом звітного періоду відбулося 11 засідань комісії, на яких розглянуто 86 питання, з них 83 питання внесено на розгляд сесій. Стан виконання районного бюджету, надходження субвенцій, дотацій з обласного чи державного бюджетів,  перерозподіл кошторисних призначень головних розпорядників, і ряд інших питань  завжди детально обговорюються з метою напрацювання відповідних висновків і проектів рішень.

         У напрацюванні рекомендацій з питань бюджету постійна комісія завжди виходила з інтересів громади району. За рахунок вільного залишку коштів  та понадпланових надходжень районного бюджету депутати прагнули вирішувати питання соціально – економічного розвитку району. Я думаю немає потреби називати цифри, адже ми їх обговорюємо майже на кожній сесії.

    Контроль рішення Ради щодо затвердження, виконання чи внесення змін до районного бюджету постійна комісія забезпечує у тісній взаємодії з фінансовим управлінням райдержадміністрації.

       Важливе значення в роботі ради мають питання гуманітарного напрямку, який забезпечує постійна комісія з питань освіти, культури, духовного розвитку та роботи з молоддю. (голова комісії  –  Броль Р.М.) В цьому році на її 7 засіданнях розглянуто 25 питань. На контролі в комісії 15 галузевих програм. В своїй роботі комісія значну увагу приділяла утриманню і діяльності закладам освіти, розвитку культури, питанням пов’язаним з реалізацією молодіжної політики.

        Продовжується впровадження ефективних опалювальних систем та енергозберігаючих технологій.

         Відповідно до плану роботи постійної комісії з питань охорони здоров’я та  соціального захисту (голова комісії Собко Б.А.) провела 4 засідання, розглянула 13 питань. На контролі в комісії знаходиться 19 програм. Важливим в діяльності комісії є забезпечення функціонування медичних закладів, що пов’язано з медичною реформою. У ході реформування найбільша увага приділяється  матеріально- технічній базі,оснащені сучасними медичним  обладнанням.

Комісія з питань промислової політики, житлово-комунального обслуговування та розвитку населених пунктів (голова комісії ? Тимчак І. А.) провела 4 засідання, розглянула 7 питань. На контролі 8 програм.

        Постійна комісія з питань агропромислового розвитку,  земельних відносин та охорони довкілля (голова комісії ? Кучер О.Г.) на протязі 2017 року провела 7 засідань, розглянула 107 питань. На контролі 2 програми. На жаль, на розгляді комісій перебували  лише питання технічного характеру – затвердження технічної документації на земельні ділянки.

        За браком часу не має можливості детально аналізувати роботу кожної комісії, але слід відзначити, що більшість комісій свої засідання провели вчасно, якісно.

Шановні депутати!

         Я, як голова районної ради та виконавчий апарат забезпечували ведення довідкової та консультативної роботи. Надавали практичну допомогу депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень з юридичних питань. Проводили роботу з правової пропаганди, ознайомлення посадових осіб з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві. Довідкові матеріали та усні консультації надавалися секретарям та головам сільських  рад району та нашим жителям.

         Крім того, здійснюється контроль за відповідністю діючому законодавству розпоряджень голови районної ради, рішень районної, сільських та селищних рад.

         Протягом  звітного періоду головою районної ради видано 78 розпоряджень з питань особового складу та діяльності виконавчого апарату районної ради, та 36 розпоряджень з основної діяльності.

         За звітний період районною радою одержано і опрацьовано 552 листів, надіслано адресатам 200.

         Важливим питанням  у роботі районної ради є робота зі зверненнями громадян. Робота була спрямована на забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення, а також попередження надходжень звернень громадян у вищі  інстанції.

         За звітний період в районну раду звернулися 67 громадян. Всі звернення розглянуті в установлений термін, деякі вирішені позитивно, на всі інші надано ґрунтовні роз’яснення. Статистика показує, що в основному на прийом до голови та заступника районної ради зверталися пенсіонери, ветерани праці, інваліди та  інші малозабезпечені верстви населення.

 

         Важливим кроком в демократизації суспільства є звернення відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». В 2017 році ми отримали 17 таких звернень, на які у визначені терміни надали відповідь. Це були запити по рішеннях ради з питань бюджету, штату, охорони здоров’я, комунальної власності.

Шановні депутати та запрошені!

Робота районної ради за звітний період не обмежувалася проведенням засідань сесій, президій та постійних комісій. Керівництвом ради, її виконавчим апаратом, депутатським корпусом велася аналітична, організаційна та методична робота щодо забезпечення виконання рішень ради, підготовка матеріалів до наступних засідань.

         Районною радою приділяється постійна увага забезпеченню прозорості, гласності роботи, оперативному інформуванню населення щодо її діяльності у сесійний та міжсесійний періоди, повідомлень про прийняті  рішення та їх виконання, реагування на звернення громадян, тощо.

         З цією метою голова та заступник голови районної ради, виконавчий апарат, на жаль, що лиш тільки деякі депутати районної ради брали участь у загальних зборах громадян сіл та селищ, виїзних прийомах громадян, проведенні сесій та засіданнях виконкомів сільських та селищних рад.

         У звітному періоді я брав участь в роботі сесій обласної ради, засіданнях Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. Також брав участь в роботі обласної комісії щодо формування схеми госпітальних округів, у семінарах – тренінгах з питань запобігання корупції та врегулюванні конфлікту інтересів , поводження з твердими побутовими відходами та екологічної безпеки, у форумі регіонального економічного розвитку  в умовах децентралізації, що проводились на рівні області,  зональній нараді  з питань розвитку інформаційного суспільства , яка відбулася в м. Тульчин, в складі делегації голів районних рад яка ознайомлювалась з досвідом роботи об’єднаних територіальних громад Хмельницької області.

 

         Повчальною була виїзна семінар-нарада за участь голів районних рад Вінницької області, що відбулася травні цього року в Києві, в Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва та регіональної політики щодо удосконалення районного рівня адміністративно – територіального устрою та проведення децентралізації влади.

         Районною радою та депутатським корпусом забезпечувалась участь в заходах що проводились в області та районі, разом з тим хотілося б щоб активність депутатів була кращою.

         В своїй діяльності, як голова районної ради, намагаюсь співпрацювати з депутатами: Верховної ради - Македоном Юрієм Миколайовичем, обласної ради - Крижанівським Олександром Івановичем, які проводять прийоми громадян, вирішують проблеми нашого району.

 

         Те позитивне, що зроблено нами, – це колективна праця кожного депутата, кожної постійної комісії, президії, сесійна робота і, безумовно, робота виконавчого апарату районної ради. Основна мета звіту - не тільки проаналізувати діяльність ради за звітний період, а й разом визначитись щодо основних напрямків та пріоритетів  в подальшій роботі.

         На сьогодні депутати районної ради, я як голова, першочергове своє завдання вбачаємо в раціональному використанні районного бюджету та використання об’єктів комунальної власності. Щодо бюджету, то слід сказати, що завдяки спільній роботі районної ради, райдержадміністрації,сільських та селищних рад забезпечено  утримання  та оптимальну роботу закладів соціальної сфери,виплати заробітної плати її працівникам.

         З метою збільшення доходів районного бюджету слід приділити  більшу увагу питанням комунальної власності, оренді комунального майна, бо приміщення орендується, а кошти в районний бюджет не надходять. Про те велася мова на нещодавньому засіданні постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та комунальної власності і вони включені в план роботи районної ради на 2018 рік.

У комунальній власності  територіальних громад Піщанського району на сьогодні знаходяться такі комунальні об’єкти:

  • 14 освітніх закладів;
  • 2 медичних заклади та територіальний центр по наданню соціальних послуг;
  • 6 закладів культури;
  • 1 фізичної культури і спорту

1 –засобів масової інформації

А також 2 комунальні підприємства, які надають певні послуги громадянам району, відповідно до своєї компетенції (архітектурно – планувальне бюро, «Побутовець») і 3 непрацюючих об’єкти, які потрібно зняти з державного реєстру.

        Також районна рада,  з своїм майном, є засновником ТОВ «Піщанський райсількомунгосп» (15,02% Статутного фонду) , ТОВ «БІРР» (40,078% Статутного фонду). На жаль доходів районний бюджет від них не отримує. Тому на перспективу ці питання слід вирішити.

        Для забезпечення раціонального використання спільного майна територіальних громад району та ефективного управління об’єктами комунальної власності  в звітному періоді прийнято ряд рішень щодо забезпечення управління комунальною власністю.

Протягом звітного періоду було оновлено перелік об’єктів спільної власності територіальних громад, розроблено порядок передачі об’єктів та майна, порядок списання майна, затверджено порядок призначення керівників освітніх закладів.

Разом з тим, хочу відмітити, що нам потрібно внести відповідні зміни в ряд інших документів , які регламентують використання майна спільної власності. В цьому напрямку своє слово повинні сказати депутати районної ради та постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та комунальної власності.

Хоч в своєму звіті в 2016 році я відмічав, але повторю  що наболівшим питанням є те, що частина об’єктів комунальної власності району не мають відповідних правовстановлюючих документів на свої адміністративні приміщення, потребують доповнень статути цих організацій, тому районною радою ці питання і надалі слід взяти на контроль.

Основні пріоритети подальшої діяльності районної ради вбачаю у співпраці з районною державною адміністрацією, місцевими радами та їх виконавчими комітетами, спрямованій на:

- забезпечення виконання планів власних надходжень, збільшення доходної частини районного бюджету на основі реалізації програм соціально-економічного і культурного розвитку району, розширення податкової бази;

- підвищення якості медичних послуг та наближення їх до сільського населення шляхом поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я первинного рівня;

- подальший розвиток освітньої галузі, соціальний захист та організацію зайнятості населення;

- впровадження енергозберігаючих технологій та ефективних джерел теплопостачання на об’єктах соціальної сфери;

- ефективне управління об’єктами спільної власності територіальних громад району;

- збільшення обсягів інвестицій у виробництво і розвиток соціальної інфраструктури  селищ;

- охорону прав і свобод громадян тощо.

В своєму звіті хочу звернути увагу депутатів,  можливо в цей час, на наболівше. Проведення останніх засідань комісій, президії, сесії показало пасивність окремих депутатів до своїх обов’язків та повноважень, визначених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Кожен з нас, коли писав заяву  про реєстрацію кандидатом у депутати, обіцяли їх дотримуватись і виконувати. Ми,  26 депутатів районної ради, отримали найбільшу довіру своїх виборців і тому маємо вирішувати наші повноваження? Хотілося б що на ці питання звернули увагу керівники фракцій, голови районних партійних організацій, депутати яких обрані до складу районної ради, адже це кроки до довіри і честі партій в наступних виборах.

 

         Сьогодні суспільство вимагає працювати чесно і демократично. Я не має права вимагати, але хочу щоб до  цього прислухались.

         На завершення висловлюю вдячність тим депутатам районної ради, які плідно працювали в постійних комісіях, у депутатських фракціях, які за звітний період розглянули велику кількість питань та прийняли виважені рішення, громаді району, яка з розумінням ставиться до наших проблем, підтримує всі наші добрі починання, допомагає в роботі владним структурам задля досягнення єдиної мети.

         Звичайно є проблеми. Не все заплановане вдалося реалізувати. Але сподіваюсь, що ми спільно працюватимемо на благо громади, щоб вирішувати найважливіші питання соціально-економічного розвитку району. Адже тільки співпраця і солідарна відповідальність перед людьми, за підтримки громади, є запорукою подальшого розвитку району та поліпшення добробуту його мешканців.

    

« повернутися до списку новин