Піщанська районна рада
Піщанський район, Вінницька область

.

Переглядів: 3120

                       ОГОЛОШЕННЯ

конкурсної комісії про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Піщанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  Піщанської районної ради

 

 Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2018 року №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів-об’єктів спільної власності територіальних громад Піщанського району, затверджений рішенням 29 сесії районної ради 7 скликання від 27.07.2018 року № 532 із змінами, розпорядження голови  районної ради від 2 червня 2020 року № 15«Про оголошення конкурсу  на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Піщанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Піщанської районної ради».

 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Піщанський районний центр первинної медико-санітарної  допомоги» Піщанської районної ради

 

Скорочена найменування українською мовою:КНП «ПіщанськийРЦ             ПМСД» ПРР.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 24700, вул.. Центральна, 36, смт. Піщанка Вінницької області.

Основні напрями діяльності:

Комунальне некомерційне підприємство «Піщанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Піщанської районної радиє комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення в Піщанському районі, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я. Основною метою Підприємства є надання первинної медичної допомоги та управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території Піщанського району Вінницької області, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут (в останній реакції) комунального некомерційного підприємство «Піщанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Піщанської районної ради затверджено рішенням  46 сесії Піщанської

районної ради 7 скликання 10 липня  2020 року  № 781.

Структура Підприємства включає:

    -  лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати

фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти)

    -  адміністративно-управлінський відділ;

    -  допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємство «Піщанський районний центр первинної медико-санітарної  допомоги» Піщанської районної ради на 2020 рік складаються із кількості договорів з НСЗУ та коштів місцевого бюджету на виконання місцевих програм.

Прийом документів для участі у конкурсі проводиться з 8 серпня по 28 серпня 2020 року до 17.15год.включно.

Засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу буде проведено 2 вересня 2020 року.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 24700, Вінницька область, смт Піщанка, вул.Центральна, 36 (приймальна районної ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (04349) 2-11-45,

е-mаіl: pishchankarada@i.ua(тема: Конкурс керівників закладів охорони здоров’я).

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

 

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

 

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи вітчизняної і світової тенденцій технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

• конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

• план реформування закладу протягом одного року;

• заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

• пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена рішенням 29 сесії районної ради 7 скликання від 29.07.2018 року № 532 «Про призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів-об’єктів спільної власності територіальних громад Піщанського району» із змінами.

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Місце проведення конкурсу та адреса: Піщанська районна рада, актовий-зал, 3-й поверх.

смт.Піщанка,  вул.Центральна, 36, 24700.

« повернутися до списку новин